אודות הזהירות והשמירה מחולי הקורונה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: _קורונה Corona
  • 6 ד'

 אודות הזהירות והשמירה מחולי הקורונה

 [י"ט אדר שחרית – לפני אשרי ובא לציון]