אם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם – ידיעת התורה וחביבותה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: הספדים
  • 30 דק'

אם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם – ידיעת התורה וחביבותה

דברים לזכרו של הגאון הגדול רבי חיים קרייסוירטה זצ"ל אב"ד אנטווערפן

שנאמרו ביום הייארצייט הי"ד לפטירתו 

ט"ז טבת תשע"ו

RCK