באיזו דרגת חולי יש לברך ברכת הגומל בחולה קורונה שנתרפא

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: _קורונה Corona
  •  
     

בס"ד ערש"ק פרשת אמור תש"פ

באיזו דרגת חולי יש לברך ברכת הגומל בחולה קורונה שנתרפא