בגדרי חיוב ברכת הנהנין

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ברכות
  •