בגדרי פת הבאה בכיסנין השייכים למצה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ברכות
  • 54 דק'

בגדרי פת הבאה בכיסנין השייכים למצה

[ובתוכו מתבאר דין הברכה הראויה לשברי מצה בעוגות ועוגיות מצופות]

 נמסר בחוה"מ פסח תשע"ז בבית המדרש קהילות יעקב

שכונת נוה יעקב ירושלים