בדד ישב – פסק זמן להתבוננות בייעודו של כל יחיד

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: _קורונה Corona
  • 25 דק'

בדד ישב – פסק זמן להתבוננות בייעודו של כל יחיד

גם לקריאה!