בדיני בדיקת וביעור חמץ על ידי אחרים וכן על ידי קטן או גוי

על ידי: .הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: פסח
  •