בדיני מתנות לאביונים

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: פורים
  •