הסתר פנים ויחוד עם הקב"ה

על ידי: הרב עזריאל טאובר
נושא: בין המצרים
  •  

דברי פתיחה ע"י גב' רוטמן

 

KBT-Shiur-RavTauber