בישולי נכרים לחולה שאין בו סכנה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: כשרות
  •