בישולי עכו"ם בנוזל ביצים שעבר פיסטור

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: כשרות
  •  
     

בישולי עכו"ם בנוזל ביצים שעבר פיסטור

ליל שבת קודש פרשת ויצא תש"פ

ישנן מקומות, כגון מפעלי מזון, קונדיטוריות, בתי מלון ומסעדות, שכאשר הם זקוקים לבשל מאכלים או לאפות עוגות אזי במקום להשתמש בביצים רגילות, רגילים הם להשתמש בנוזל ביצים לצורך הכנת מאכלים אלו. נוזל ביצים זה מקורו מביצים רגילות שעברו תהליך של פיסטור [בחום של כ-60 מעלות], ויש לעיין האם מותר לנכרי לבשל מאכלים מנוזל ביצים זה או שיש בדבר איסור משום בישולי עכו"ם, ושורש הנידון הוא האם נימא דכיון שנוזל זה עבר תהליך של פיסטור על ידי ישראל, יחשב פיסטור זה כבישול ישראל, ועכ"פ כבישול בשיעור של מאכל בן דרוסאי, שאם בא הנכרי ובישל אחריו לא נאסר המאכל באכילה, או דילמא יש בדבר איסור בישולי עכו"ם