בית הוראה

הרינו להודיע לציבור תושבי השכונה הי"ו
כי
הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

רב ומו"צ דקהלתנו

יענה לשאלות הציבור בזמנים דלהלן:

בביתו: רח' שאולזון 62/10

(טל: 02-6518525  פקס: 02-6516377)
בבוקר: בימים א' ג' ד' 8:00 – 8:30
בערב: בימים א' ב' ד' ה' 19:45 – 20:15
בראש חודש: אין קבלת קהל בבוקר

בערב ש"ק: 12:30 – 11:45
בש"ק: שעה לפני כניסת השבת

לשאלות נחוצות אפשר לתאם בטלפון

בימי בין הזמנים יתכנו שינוים בזמנים ויש לתאם מראש

להתייעצויות ארוכות או לבוררויות בדיני ממונות ע"י מורנו הרב שליט"א

אפשר לפנות לרב דוד ברונר טל: 052-763-5758

מייל: DBroner@bneitorah.org

****************

בבית ההוראה ברח' אגסי 5 בימים א' – ה'

בין השעות: 14:00–13:30    ובין השעות: 18:30–18:00

יענו לסירוגין הרבנים:

הרה"ג מאיר טרגר שליט"א   054-844-8346

הרה"ג חנוך אלבק שליט"א   052-713-2393

שאלות אחרונות באתר