בעל קורא שאומר פסוקים שלא מתוך הספר תורה

על ידי: .הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: תלמוד תורה
  •