בעל קורא שאומר פסוקים שלא מתוך הספר תורה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: תלמוד תורה
  •