בעניין ברכת מאכל המכונה "טורטייה", ובגדר פת הבאה בכיסנין

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: _העולם המודרני
  •  
     
שיעור בליל שבת הגדול:
בעניין ברכת מאכל המכונה "טורטייה",
ובגדר פת הבאה בכיסנין