בעניין חתימה היתר עיסקא אצל הרב בשעת מכירת חמץ

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: שונות
  •  
     

בעניין חתימה היתר עיסקא אצל הרב בשעת מכירת חמץ

 ליל שבת קדש פרשת ויקרא – החודש תשע"ח

גם נמסר בבית הכנסת חניכי הישיבות "ארחות איש" כדרשת שבת הגדול – ליל שבת פרשת צו תשע"ח

 לאחרונה יש שבאו בהצעה שבזמן מכירת חמץ יחתום כל אדם אצל הרב על שטר היתר עיסקא שבו הוא מצהיר שכל העסקים שיעשה אם יש בהם חשש רבית יהיו ע"פ הית"ע, וכאשר יעסוק בפועל בעסקאות כגון קניית דירה וכיוצ"ב יחזור ויפרש עם הצד השני שבעיסקא שכל ההסכמים שביניהם הם ע"פ היתר עיסקא שחתם אצל הרב, וראינו צורך להבהיר בזה כמה דברים.

להאזנה (נמסר בבית המדרש קהילות יעקב שבשכונת נוה יעקב, ירושלים  חוה״מ פסח תשע״ח)

             61 דק'