בעניין חתימה היתר עיסקא אצל הרב בשעת מכירת חמץ

על ידי: .הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: פסח
  • 61 דק'

חוה״מ פסח תשע״ח

בעניין חתימה היתר עיסקא אצל הרב בשעת מכירת חמץ

נמסר בבית המדרש תפארת ישראל באיאן, ירושלים

בכתב: