בעניין טבילת כלי סחורה (כולל כלים הניתנים במתנה, כגון במשלוחי מנות)

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: כשרות
  •  
     

בעניין טבילת כלי סחורה

ליל שבת קדש פרשת תרומה תשע"ח

 בעניין טבילת כלים העומדים לסחורה יש כמה נידונים: [א]. סברת הבית יוסף שכלי סחורה פטורים מטבילה.  [ב]. האם מועיל לטבול כלי בזמן שהוא בגדר "כלי סחורה" ונפק"מ האם בעל חנות כלים יכול לטבול את הכלים לפני שהקונים קנו אותם.  [ג]. האם יש עצה לטבול כלים עבור אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות.  [ד]. מה נכלל בהגדרת "כלי סחורה", ונפק"מ לעניין בתי מלון, חברות להשכרת כלים, גמ"ח כלים, חברות מזון שממלאים בקבוקים וצנצנות, כלים הניתנים במתנה, משלוחי מנות.  [ה]. כלים שנקנו מיד המוכר ועדיין אינם בבעלותו הגמורה של הקונה.