גלות וגאולה

על ידי: הרב אריה שפירא
נושא: תשעה באב
  • 30 דק'

שיעור בתשעה באב תשע"ז אחר הצהרים

בענייני גלות וגאולה

מהרה"ג רבי אריה שפירא שליט"א

מח"ס "אחרית כראשית" על ענייני וסדרי גאולת ישראל

ע"פ הרמח"ל והגר"א