דברים שבלב לעניין גירות

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: שבועות
  •