דברי התעוררות לפני נעילה – יו"כ תשע"ה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: יום כיפור
  •