דברי התעוררות לפני נעילה – יו"כ תשע"ח

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: יום כיפור
  •  
     

הפותח שער לדופקי בתשובה

 דרשה לנעילה יום הכיפורים תשע"ח