דברי התעוררות לפני נעילה – יו"כ תשע"ט

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: יום כיפור
  •  
     

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים

דרשה לנעילה יום הכיפורים תשע"ט