דברי התעוררות לפני תקיעת שופר – ר"ה תשע"ח

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ראש השנה
  •  
     

 אשרי העם יודעי תרועה שמכירין לפתות את בוראן בתרועה

 דרשה לפני תקיעת שופר – ראש השנה תשע"ח