דברי התעוררות לפני תקיעת שופר – ר"ה תשע"ט

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ראש השנה
  •  
     

הבן יקיר לי אפרים

 דרשה לפני תקיעת שופר – ראש השנה תשע"ט