דברי התעוררות לפני תקיעת שופר – ר"ה תשע"ז

על ידי: .הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ראש השנה
  •  
     

חזקה על תפילה שאינה שבה ריקם

 דרשה לפני תקיעת שופר – ראש השנה תשע"ז