דברי התעוררות לפני תקיעת שופר – ר"ה תש"פ

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ראש השנה
  •  
     

הללוהו בתקע שופר

 דרשה לפני תקיעת שופר – ראש השנה תש"פ