דברי התעוררות לרגל יום השנה הקדוש ר' חיים יחיאל רוטמן הי"ד

על ידי: --כל הדוברים
נושא: .הטבח הנורא
  • 25 דק'