דברי התעוררות – סליחות ערב ר"ה תשע"ח

על ידי: .הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ראש השנה
  •  
     

יבואו כל בשר להשתחוות לפניך ה'

  • מוצאי שבת – ליל סליחות קודם ראש השנה תשע"ח

     

       18 דק'