דברי התעוררות – סליחות ערב ר"ה תשע"ט

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ראש השנה
  • 18 דק'

מוצאי שבת – ליל סליחות קודם ראש השנה תשע"ט

עזרא תיקן להם לישראל לקרוא בקללות שבמשנה תורה כדי שתכלה שנה וקללותיה

לקריאה