דברי התעוררות – סליחות ערב ר"ה תש"פ

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ראש השנה
  • 12 דק'

מוצאי שבת – ליל סליחות קודם ראש השנה תש"פ

תפילת סליחות – תתקבל צלותהון

לקריאה