הליכות עולם לו – דברי חיזוק ערב שבת פרשת אחרי מות קדושים תש"פ

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: _קורונה Corona
  •  
     

בס"ד ערש"ק אחרי מות קדושים תש"פ

דברי חיזוק ממורנו הרב שליט"א

הליכות עולם לו