דברי תורה בהכנסת ספר תורה – אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: חינוך
  • 21 דק'

 דברי תורה בהכנסת ספר תורה

אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם

לקריאה