דין עבד כנעני בקיום מצוות שבממון ונוגע לנדון מתנות לאביונים על ידי תשלום בכרטיס אשראי, וכן בעניין משלוח מנות בנשים

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: _העולם המודרני
  •  
     

דין עבד כנעני בקיום מצוות שבממון ונוגע לנדון מתנות לאביונים על ידי תשלום בכרטיס אשראי, וכן בעניין משלוח מנות בנשים