דינים והלכות המצויים בסעודות ראש השנה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ראש השנה
  •  
     

דינים והלכות המצויים בסעודות ראש השנה

ליל שבת קדש פרשת נצבים – ערב ר"ה תשע"ט

דיני הכנה בהוצאת מאכלים מהמקפיא לצורך סעודת יום שני של ראש השנה

עיון ברשימת מנות שהוכנו לצורך סעודות ראש השנה