דיני אכילה בשיעורין בתשעה באב ובשאר תעניות

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: תשעה באב
  •