דיני בן כרך ובן עיר ונוגע לפורים שחל במוצאי שבת

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: פורים
  •