דיני הדלקת נרות יום טוב

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: יום טוב
  •  
     

דיני הדלקת נרות יום טוב

בהדלקת נרות יום טוב ישנן כמה וכמה הלכות שאינן שגורות בפי כל, ובפרט שמצוות הדלקת הנר ביום טוב באה מזמן לזמן והיא מסורה לנשים, גם לרבות דינים נוספים שלא הובאו בדברי המשנה ברורה, וכן נידונים נוספים הנמצאים בדברי הפוסקים זעיר פה וזעיר שם, וראינו לנכון לקבץ את עיקרי הדברים למקום אחד[1].

[1] דברים אלו נתבררו ונכתבו עם מו"ר הגר"ש גלבר שליט"א.