דיני פורים המשולש

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: פורים
  • 39 דק'

דיני פורים המשולש

[ודיני בן כרך שהלך לעיר ובן עיר שהלך לכרך בשנה זו]