האם מהני לקחת פרי מתוך סלט פירות ולברך עליו על מנת לצאת ידי ספק ברכות

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ברכות
  •