הדלקת נרות חנוכה במוצאי שבת לאכסנאי השב לביתו ולבחורי ישיבה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: חנוכה
  •