הדלקת נרות שבת ויום טוב בחג הסוכות כשאור החשמל דולק

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: סוכות
  • 60 דק'

נמסר בחוה"מ סוכות תשע"ט
בביהכ״נ שערי תורה, נווה יעקב, ירושלים

גם היה דרשת שבת שובה בקהילת בני תורה – הר נוף