הוראות נחוצות ערב פסח תש"פ

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: פסח
  •  
     

הוראות נחוצות ערב פסח תש"פ

חמץ הנמצא בישיבות ובכוללים

תענית בכורות

שריפת חמץ

אמירת הלל בתפילת ערבית

צירוף למנין בקומות גבוהות כאשר דרך הרבים מפסקת בין הבניינים

עליה לתורה לנמצא בקומה אחרת

יזכור ביחיד

זמן אמירת מוריד הטל למתפלל ביחיד

ותן ברכה

ספירת העומר

להשלים פרשיות שחסרו