מכתב 3 – הידורי פסח השתא – לנשות הקהילה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: _קורונה Corona
  •  
     

בס"ד ערב ראש חדש ניסן תש"פ

לכו ונשובה אל ה' כי הוא טרף וירפאנו וכו' יקמנו ונחיה לפניו

 כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל !!

 הידורי פסח השתא