הכנסת קטן לבית חולים בחוץ לארץ שמאכילים בו מאכלות אסורות

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: חינוך
  •  
     

הכנסת קטן לבית חולים בחוץ לארץ שמאכילים בו מאכלות אסורות

ליל שבת קדש פ' בשלח – שבת שירה תשע"ו