הליכה ועמידה כנגד מכשיר שמצלם ובודק את חום הנכנסים לבתי החולים [מצלמה טרמית]

על ידי: מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: _קורונה Corona
  •  
     

ערש"ק במדבר תש"פ

(השיעור להאזנה)

הליכה ועמידה כנגד מכשיר שמצלם ובודק את חום הנכנסים לבתי החולים [מצלמה טרמית]

בכניסות לבתי החולים התקינו לאחרונה מערכות משוכללות לבדיקת החום של כל הנכנסים, במכשיר הנקרא "מצלמה טרמית", שסדר פעולתו הוא כדלהלן[1], סמוך לכניסה לבית החולים מותקן מכשיר שבודק באופן קבוע את מידת החום של החפצים שסביבו, וכאשר עוברים בני אדם ליד המכשיר, המצלמה מצלמת את הנכנסים והמכשיר בודק את מידת החום של כל אחד ואחד, ונוצר סימון על גבי מסך שבו רואים תמונה שהיא כמין צללית של האדם הנכנס ומעל ראשו כתובה מידת חומו. במידה שמידת החום של אדם הנכנס היא מעל מידת חום תקינה, המכשיר מצפצף והשומר יכול לזהות בקלות מי מהנכנסים חומו גבוה, אדם זה נדרש לעשות בדיקת חום ידנית על ידי השומר.

נמצא שכל אדם ואדם שנכנס לבית החולים מצולם וכן נבדקת מידת חום גופו, ועל גבי המסך נראית כמין צללית של מראה גופו ומעל דמות ראשו כתובה מידת חומו, ויש לדעת שפעולה זו הנעשית בשבת נחשבת מעשה של האדם הנכנס ויש בה משום חשש מלאכת בונה ומכה בפטיש וכתיבה האסורה בשבת. ויש לעורר ולהזהיר שבמקומות בהם מותקנים מכשירים מעין אלו אין התיר את להיכנס לבית החולים אלא רק במצבים שמחמתם מותר לחלל שבת.