הלכות הגעלת כלים בקצרה

על ידי: מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: כשרות
  •  
     

הלכות הגעלת כלים בקצרה

השנה כשהציבור ספון בתוך בתים ואין אפשרות מסודרת להגעיל כלים בהגעלות כלים הציבוריות, ראינו לנכון להביא בקצרה את עיקרי ההלכות הנחוצות למי שרוצה להגעיל כלים בתוך ביתו. ויש להבחין בדינים אלו בין מי שבא להגעיל כלים חדשים לבין מי שבא להגעיל כלים מחמץ.  והנה כידוע ישנם כמה דרכים להכשיר כלים והם מתחלקים בין סוגי הכלים והחומרים מהם הם עשויים, ובין האופנים שבהם בלע הכלי את החמץ. הדברים דלהלן נכתבו בקצירת אמרים בכל שאלה העולה על הפרק יש לעשות שאלת חכם.