הלכות הנצרכות ביור"ד ח"ב – שיעור חמישי – דיני חפיפה וזמן הטבילה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: טהרת המשפחה
  • 47 דק'
השיעורים הוקלטו מחדש ועוסקים בהלכות המצויות
בתוספת הבהרות והסברים קצרים
שיעור חמישי
דיני חפיפה וזמן הטבילה