הלכות הנצרכות ביור"ד ח"ב – שיעור ראשון

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: טהרת המשפחה
  • 55 דק'
השיעורים הוקלטו מחדש ועוסקים בהלכות המצויות
בתוספת הבהרות והסברים קצרים