הלכות הנצרכות ביור"ד ח"ב – שיעור שישי – דיני חציצה בטבילה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: טהרת המשפחה
  • 40 דק'
השיעורים הוקלטו מחדש ועוסקים בהלכות המצויות
בתוספת הבהרות והסברים קצרים
שיעור שישי
דיני חציצה בטבילה