הלכות הנצרכות ביור"ד ח"ב – שיעור שני – דיני מראות ודיני כתמים

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: טהרת המשפחה
  • 45 דק'
השיעורים הוקלטו מחדש ועוסקים בהלכות המצויות
בתוספת הבהרות והסברים קצרים
שיעור שני
דיני מראות ודיני כתמים